Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh

Bảo tàng Lịch sử Việt Nam – Thành phố Hồ Chí Minh là một viện bảo tàng ở số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

 Bảo tàng Lịch sử Việt Nam - Thành phố Hồ Chí Minh

Cổng trước bảo tàng

 

Bảo tàng gồm có hai phần: Phần một trưng bày những hiện vật và cổ vật về lịch sử và tiền sử Việt Nam từ thời nguyên thủy đến năm 1930 khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, gồm các phòng:
– Thời kỳ Nguyên thủy ở Việt Nam
– Thời kỳ Hùng Vương dựng nước
– Thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc (thế kỷ I – X)
– Thời Lý (thế kỷ XI – XIII)
– Thời Trần (thế kỷ XIII – XIV)
– Thời Lê (thế kỷ XV – XVII)
– Thời Tây Sơn (thế kỷ XVIII – đầu XIX)
– Thời Nguyễn (thế kỷ XIX – giữa XX).

 

Bảo tàng Lịch sử Việt Nam - Thành phố Hồ Chí Minh

Bảo tàng với nhiều hiện vật quý 

Xem thêm: Các khách sạn tại TP.Hồ Chí Minh

 

Bảo tàng Lịch sử Việt Nam - Thành phố Hồ Chí Minh

Cọc gỗ Bạch Đằng thời nhà Trần

 

Xem thêm: Các khách sạn giá rẻ tại TP.Hồ Chí Minh

 

Phần hai trưng bày các hiện vật và cổ vật có liên quan đến văn hóa và lịch sử khu vực Nam Bộ như: Văn hóa Óc Eo, Chăm Pa, Khmer, khẩn hoang Nam bộ. Bảo tàng được xây dựng năm 1929 với tên gọi là Bảo tàng Blanchard de la Brosse. Trong thời Pháp thuộc trưng bày các hiện vật mỹ thuật cổ châu Á.

 

Bảo tàng Lịch sử Việt Nam - Thành phố Hồ Chí Minh

Tượng điêu khắc của nền văn hóa Chăm Pa

 

Bảo tàng Lịch sử Việt Nam - Thành phố Hồ Chí Minh

Các hiện vật của thời kỳ Tây Sơn

Xem thêm: Các khách sạn tại Quận 1

 

Bảo tàng Lịch sử Việt Nam - Thành phố Hồ Chí Minh

Áo vua và hoàng hậu thời nhà Nguyễn

Xem thêm: Tour du lịch thành phố Hồ Chí Minh hấp dẫn  

 

Trong thời kỳ Việt Nam Cộng Hòa, bảo tàng có tên gọi là Bảo tàng Quốc gia Sài Gòn. Bảo tàng mở cửa tiếp đón công chúng lần đầu tiên vào ngày 1 tháng 1 năm 1929. Đầu tiên bảo tàng được đặt tên tiếng Pháp là Blanchard de la Brosse. Năm 1956, bảo tàng được đổi tên thành Bảo tàng Quốc gia. Năm 1979, được đổi tên thành Bảo tàng Lịch sử.

Đam mêm du lịch và trải nghiệm khám phá cuộc sống.