Bảo tàng Cách mạng

Viện Bảo tàng Cách mạng Việt Nam là nơi tái hiện lịch sử đấu tranh hàng trăm năm qua của nhân dân Việt Nam chống Pháp, chống Nhật, chống Mỹ, chống phong kiến, giành lại nền độc lập tự do cho Việt Nam.

 

Bảo Tàng Cách Mạng

Toàn cảnh Bảo Tàng Cách Mạng – Ảnh sưu tầm

 

Xem thêm: Các khách sạn giá rẻ tại Hà Nội

Bảo tàng Cách mạng được thành lập tháng 1/1959 có 29 phòng trưng bày hơn 4 vạn hiện vật. Tại đây, giới thiệu tổng hợp về đất nước và con người Việt Nam từ giữa thế kỷ 19 tới nay. Hệ thống trưng bày chia làm 3 phần chính:    

  • Cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Việt Nam, từ năm 1858 đến 1945 (phòng 1 đến 9)
  • Ba mươi năm kháng chiến chống xâm lược, bảo vệ độc lập dân tộc và thống nhất đất nước từ năm 1945 đến 1975 (từ phòng 10 đến 24)
  • Việt Nam xây dựng kinh tế từ 1976 đến nay. Cũng tại đây được trưng bày các bộ sưu tập về Kinh tế Việt Nam sau năm 1975 (phòng số 26 và 27); Bộ sưu tầm tặng phẩm của nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản Việt Nam (phòng số 28 và 29). 

 

Bảo Tàng Cách Mạng

Bức chân dung Anh hùng dân tộc Nguyên Trãi – Ảnh sưu tầm

 

Xem thêm: Các khách sạn tại Hà Nội

Bảo Tàng Cách Mạng
Tham quan Bảo Tàng Cách Mạng – Ảnh sưu tầm

 

Xem thêm: khách sạn tại Hà Nội tại khu Phố Cổ

Bảo Tàng Cách Mạng
Cuốn thư pháp Tuyên Ngôn Độc Lập và chân dung của Nguyễn Trãi – Ảnh Sưu tầm

Bảo Tàng Cách Mạng

Tuyên Ngôn Độc Lập – Ảnh sưu tầm

 

Xem thêm: Tour du lịch giá rẻ tại Hà Nội


Bảo Tàng Cách Mạng
Bảo Tàng Cách Mạng năm xưa – Ảnh sưu tầm

Giờ mở cửa:
 Vào các ngày trong tuần và ngày lễ; trừ thứ hai.
 Sáng: 8:00 – 11:45
 Chiều: 13:30 – 16:15

Đam mêm du lịch và trải nghiệm khám phá cuộc sống.